Oktatás


A közgyűjteményekben őrzött kulturális örökség bekapcsolása az oktatásba a stratégia kiemelt célja. A közgyűjtemények rendelkeznek azokkal az alapvető humán és infrastrukturális feltételekkel, amelyek a minőségi digitális tartalomszolgáltatás nyújtásához szükségesek. A közgyűjtemények széleskörű digitalizálása révén új típusú oktatási segédanyagok készülhetnek el, ami hozzájárul a minőségi tanulási környezet megteremtéséhez, és a digitális kulturális környezet fejlődéséhez.

A COVID 19 járvány tapasztalatai mindenki számára nyilvánvalóvá tették, hogy a digitális kulturális vagyon kiemelten fontos a távoktatás kultúrájának elterjesztése érdekében, a hagyományos tananyag használata mellett tovább ösztönözve a diákokat a minél szélesebb ismeretanyag és tudás megszerzésére.

A közgyűjtemények digitális tartalomszolgáltatása részt vállal a digitális készségek és képességek, kulcskompetenciák fejlesztésében, az információs műveltség terjesztésében, addicionális hatásként csökkentik az egyes régiók közti különbségeket.

A stratégia keretében  Nemzeti Múzeum több mint 100, az online tanulást és tanítást segítő tananyagot készített. A múzeumi TÖRI-TÁR a tanév során és érettségire való felkészülés idején is segítséget nyújt a diákoknak és pedagógusoknak. A tananyagok figyelembe veszik az életkori sajátosságokat és a korosztály számára meghatározott követelményeket, a kerettantervet.

A Magyar Nemzeti Levéltár korábbi anyagait integrálva, azokat folyamatosan bővítve, megújult, vonzó felületen kínálja a diákok és a pedagógusok számára az Oktatólapok szolgáltatását, közvetlen hozzzáférést nyújtva a magyar történelem elsődleges levéltári forrásaihoz, magyarázatokkal és játékos feladatokkal segítve a diákokat és tanáraikat.