Stratégia


A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia elsődleges célja, hogy a közgyűjteményekben őrzött kulturális javaink minél nagyobb része digitális formában bárki számára, jó minőségben és informatív módón elérhetővé váljon, így elősegítve azok megismerését a kultúra közvetítése, a tudományos kutatás és a közoktatás támogatása érdekében.

Magyarország Kormányának támogatásával 2019-2021 folyamán összesen 5 milliárd 104,6 millió forint kerül biztosításra a KDS megvalósítására.

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1404/2017. (VI 28.) Korm. határozat), valamint a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018-2021. évek között szükséges intézkedésekről szóló 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozattal (a továbbiakban: 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat) elfogadott KDS és annak akcióterve egy átfogó koncepció a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének összehangolásához. A KDS lehetővé teszi a kulturális örökség szolgáltatásorientált, felhasználóbarát megjelenítését, és annak a lehető legteljesebb körű hozzáférhetőségét.

A KDS célkitűzései szerint a közgyűjteményeknek – a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb szereplőiként – egységes elvek alapján rendezett, tematikusan összekapcsolt digitális tartalomszolgáltatást kell nyújtaniuk

A KDS akciótervi végrehajtása keretében ezért elsődleges szerep hárul a közgyűjteményekben javak digitalizálására. Ennek megalapozásaként sor került egységes módszertani útmutató (Fehér Könyv) kidolgozására, infrastruktúra és aggregáció-fejlesztésre az egyes szakterületeken belül. Mindezeken felül, a megvalósult fejlesztéseken és létrejött digitális tartalmakon alapuló szolgált megvalósítására kerül sor.

A megvalósításban kulcsszerep hárul az ágazati aggregátor intézményekre, amelyek feladata az egy-egy szakterületen belül megvalósuló feladatok összefogása, koordinálása és az eredmények publikálásában való közreműködés.

Ágazati aggregátorok:

Könyvtári terület:       Országos Széchényi Könyvtár

Levéltári terület:         Magyar Nemzeti Levéltár

Múzeumi terület:        Magyar Nemzeti Múzeum

Szépművészeti Múzeum

Audiovizuális terület: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – MTVA,

Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum – Filmarchívum

A Kormány által a 1404/2017 (VI.28.) Korm. határozattal elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia itt érhető el.