Régi Ritka


A Régi Ritka az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának folyamatosan bővülő digitális tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít szabad hozzáférést. Magyarország leggazdagabb régi könyves kollekciójából elsőként gróf Apponyi Sándor jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tesszük virtuális közkinccsé, remélve, hogy az eredetiben csak külön kutatási engedéllyel tanulmányozható dokumentumok a lehető legszélesebb közönség számára válnak így…

1956 – Történelem röplapokon


Léteznek olyan történelmi korszakok, hirtelen változásokat hozó intenzív, de rövid időszakok, melyeknek szükségszerű produktumai a gyorsan előállítható és terjeszthető kisnyomtatványok, melyek segítségével emberek százezreihez lehet rövid idő alatt, szerény technikai eszközökkel a napi információt eljuttatni. Ezekben az időszakokban létfontosságú volt a tömegek megszólítása, tájékoztatása, így az ilyen típusú dokumentumok ismerete nélkülözhetetlen az események, a kor…

Fotótér


A Fotótér az Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan bővülő  tartalomszolgáltatása, amely lehetőséget nyújt az érdeklődőknek arra, hogy az intézmény által digitalizált fényképek között böngésszenek. A Fotótér bázisát alkotó gyűjtemény közel hatszázezer fényképet tartalmaz. Arra törekszünk, hogy minden gyűjteményrész legizgalmasabb, legjobb képeinek reprezentatív válogatását szolgáltassuk, és támpontokat adjunk a további kereséshez. Egyes különleges, forrásértékű gyűjteményrészeinket teljes körűen…

Rákóczi Emlékév Archívum


Ez a digitális archívum 2019-2020-ban a II. Rákóczi Ferenc Emlékév alkalmából készült az Országos Széchényi Könyvtárban, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia pályázat keretében. Elsődleges célja a webarchiválás technológiájának és a webarchívum más digitális gyűjteményekkel való integrálásának bemutatása egy mintaalkalmazás keretében. Az Emlékévvel, a Fejedelemmel, a Szabadságharccal és a Rákóczi-családdal kapcsolatos weboldalak és webhelyek mentései mellett a Magyar Elektronikus Könyvtárban levő digitális vagy digitalizált…

Hangtár


Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti és Zeneműtárának viszonylag fiatal, ám mára számbelileg is jelentős állományrésze a hangzógyűjtemény. A kollekció kisebbik részét teszik ki az 1957 óta folyamatosan beérkező kötelespéldányok. A gyűjtemény nagyobbrészt értékes adományok és vásárlás révén gyarapodott, s napjainkban már több mint 100.000 dokumentumot foglal magába a fonográfhengerektől a sellaklemezeken és LP-ken át a legújabb CD-kig.…

Földabrosz


Az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtára az ország egyik legnagyobb térképgyűjteményét őrzi. A tár magját a könyvtáralapító gróf Széchényi Ferenc saját térkép- és atlaszgyűjteménye alkotja, amely az alapítás óta folyamatosan bővül ajándékozással, vásárlással és kötelespéldányokkal. Legszebb darabjaink az 1850 előtt nyomtatott térképek (jelzetük: TR) között és értékes atlaszgyűjteményünkben (TA) lelhetők fel. Igazi unikumnak…