Földabrosz


Az Országos Széchényi Könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtára az ország egyik legnagyobb térképgyűjteményét őrzi. A tár magját a könyvtáralapító gróf Széchényi Ferenc saját térkép- és atlaszgyűjteménye alkotja, amely az alapítás óta folyamatosan bővül ajándékozással, vásárlással és kötelespéldányokkal.

Legszebb darabjaink az 1850 előtt nyomtatott térképek (jelzetük: TR) között és értékes atlaszgyűjteményünkben (TA) lelhetők fel. Igazi unikumnak számítanak önálló kéziratos térképeink (TK), hiszen mindegyikből csak egyetlen példány létezik. A kötelespéldányoknak köszönhetően folyamatosan bővül az 1850 után nyomtatott, Magyarországot és egyes részeit ábrázoló térképek (TM), valamint az 1850 után nyomtatott, nem Magyarországot ábrázoló térképek (T) kollekciója. A falitérképek (TF), a föld- és éggömbök (TG), valamint a dombortérképek (TD) oktatási és reprezentációs célt is szolgálnak. Magyarország részletes felméréseinek eredményeibe is bepillanthatunk a topográfiai térképművek (TT), a kéziratos (K) és nyomtatott kataszteri térképek (NyK), valamint a birtokvázlatok (Bv) segítségével.

Bibliográfiai leírásainkat megtalálják a könyvtár központi katalógusában.

Szeretettel várjuk Önöket!

A gyűjtemény az alábbi URL címen elérhető:

https://foldabrosz.oszk.hu/