Egyetemi és főiskolai jegyzőkönyvek


Egyetemi dokumentumokkal a magyar felsőoktatás múltjáról csak a XVII. századtól rendelkezünk. A vidéki tudományegyetemekkel és főiskolákkal együtt a 18 hazai szaklevéltár mára együttesen több mint 4000 folyóméter történeti értékű iratanyagot őriz. A KDS program keretében 14 gyűjteményből 200 ezer oldalnyi jegyzőkönyvet publikáltunk digitálisan. A vezető testületi ülések jegyzőkönyveinek digitalizálására óriási igény mutatkozik, a gyűjtemény a hazai felsőoktatás egészének történetét reprezentálja a 19. század második felétől kezdődően.

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/egyetemi_jegyzokonyvek/