Uralkodók lábnyomában


Elérhető a KDS program megvalósításával elkészített bővített uralkodói itinerárium. A portál, amelyet V. Károly német-római császár német királlyá való koronázásának 500. évfordulóján a magyar és spanyol levéltárak együttműködésében mutattak be

Egyetemi és főiskolai jegyzőkönyvek


Egyetemi dokumentumokkal a magyar felsőoktatás múltjáról csak a XVII. századtól rendelkezünk. A vidéki tudományegyetemekkel és főiskolákkal együtt a 18 hazai szaklevéltár mára együttesen több mint 4000 folyóméter történeti értékű iratanyagot őriz. A KDS program keretében 14 gyűjteményből 200 ezer oldalnyi jegyzőkönyvet publikáltunk digitálisan. A vezető testületi ülések jegyzőkönyveinek digitalizálására óriási igény mutatkozik, a gyűjtemény a…

Főfotó


A Fővárosi Fotó Vállalat egyedülálló 150 ezer darabos archívuma a Főfotóval szerződésben álló vállalatok és más szervezetek számára készített fényképeket tartalmazza az 1961–1993 közötti időszakból, mely fotók letölthetők, tudományos és oktatási célból szabadon felhasználhatók. A felvételek a korszak különféle fővárosi és vidéki eseményeit, rendezvényeit jelenítik meg, de találunk köztük nagy számban gyár-, üzlet-, termék-, reklám-,…

Középkori gyűjtemény


Az Országos Levéltár Mohács előtti gyűjteménye különböző intézményi és családi fondokból kiválogatott középkori iratgyűjtemény. A gyűjtemény létrehozása 1882-ben fejeződött be, ekkor mintegy 25 000 levéltári egységet tartalmazott. A mára már mintegy 108 ezer eredetit és 93 ezer másolatot tartalmazó gyűjtemény rendezésére és a magyarországi levéltárakban található további oklevelek digitalizálására a KDS program teremtette meg a…

I. világháború Virtuális Emlékpark


A Virtuális Emlékpark látványos vizualizációval jeleníti meg az I. világháború katonai és polgári áldozataira, internáltjaira vonatkozó adatokat. Forrása a Magyar Nemzeti Levéltárban és Budapest Főváros Levéltáraban őrzött több mint 200 ezer I. világháborús katonai és polgári halotti anyakönyv adatbázisa. Az adatbázis vizualizációja a Virtuális Emlékpark, a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia levéltári programjának részeként valósult meg. A…